Witam w graciarni
Nazwa programu   Opis
powrót
tp.exe       program sprawdzający czy dana liczba jest liczbą pierwszą napisany w Free Pascal'u
glp.exe       program obliczający gęstość liczb pierwszych w danym przedziale napisany w Free Pascalu 
prime.c       program sprawdzający czy dana liczba jest liczbą pierwszą napisany w języku ANSI C 
prime.java     program sprawdzający czy dana liczba jest liczbą pierwszą napisany w języku ANSI JAVA  
mat1.pdf      prosty dowód matematyczny
primes.pdf     lista liczb pierwszych w formacie PDF   
licznik.txt     prosta statystyka oglądalności strony WWW