JPNSTAT

Copyright © 2010 Jacek Piotr Nowicki  ( biuro@jpn.hmcloud.pl )

Wprowadzenie

Program JPNSTAT to mała aplikacja napisana przeze mnie w języku PHP5 z wykorzystaniem bazy danych MySQL. Jest to prosta statystyka odwiedzin strony internetowej.

Screen Shots


Rysunek 1. Logowanie do systemu.


Rysunek 2. Strona startowa.


Rysunek 3. Statystyka miesięczna.


Rysunek 4. Statystyka roczna


Rysunek 5. Dane szczegółowe

Wdrożenia



Kontakt z autorem

W razie pytań proszę o kontakt pod adresem biuro@jpn.hmcloud.pl.
Coppyright © 2010 Jacek Piotr Nowicki