www.jpn.hmcloud.pl

Serwisy internetowe
  • Liczby pierwsze - serwis internetowy o liczbach pierwszych oraz kryptografii.

  • Gniazda BSD - moja praca magisterska napisana w 2003 roku.

  • Co Komu Kiedy - dokumentacja techniczna aplikacji internetowej do zadządzania pożyczonymi przedmiotami.

  • JPNSTAT - prosta statystyka odwiedzin strony internetowej napisana w PHP5 oraz MySQL.

  • Waga - interaktywny wykres przedstawiający moją aktualną wagę.


Publikacje
Aplikacje matematyczne
  • Test pierwszości - test sprawdzający czy dana liczba naturalna jest liczbą pierwszą.

  • GLP - aplikacja wyliczająca gęstość liczb pierwszych w danym przedziale.

  • Generator - to aplikacja, która wyświetla n kolejnych liczb pierwszych. Kolorem czerwonym zostaną zaznaczone liczby pierwsze bliźniacze.

  • Funkcja Eulera - aplikacja wyliczająca wartość funkcji Eulera dla podanej liczby

  • NWD - to aplikacja wyliczająca Największy Wspólny Dzielnik dla podanych dwóch liczb


Hobby i pasje